WordPress honlap készítés, karbantartás, frissítés

Adatvédelem

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére, kérésére meg kell küldeni.

Általános céginformációk
Webflotta Design Bt. (továbbiakban Adatkezelő)
Adószám: 25871162-1-43
Cégjegyzékszám: 01-06-791672
Székhely/csak levelezési cím: 1119 Budapest, Ormay udvar 6.
Telefon: +36 1 205 8525
Email: webflotta.design@gmail.com

Személyes adatok védelme
Webhelyünk eléréséhez nem kell megadnia semmilyen személyes adatot, ezért személyes adatait, például nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét stb. csak akkor tároljuk, ha azt megadja pl. üzenet küldésekor. Ez esetben adatainak kezelésekor az adatvédelmi előírásoknak megfelelően járunk el.

Amennyiben üzenetet szeretne küldeni számunkra, a Kapcsolat oldalon üzenetküldésre is van lehetőség, amelynek használata adatvédelmi tájékoztatónk elfogadásával lehetséges.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

  • Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
  • Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
  • E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
  • Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek meg- keresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illető- leg iratok rendelkezésre bocsátására. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  • A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
  • A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ide- értve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzá- férést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
postai úton a 1119 Budapest, Ormay udvar 6. címen,
e-mail útján az webflotta.design@gmail.com e-mail címen,
telefonon a +36 1 205 8525 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A.

(3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul,
  • köteles a személyes adatokat megadni abban az esetben, ha szolgáltatást / rendelést kell teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

Sütik/Cookies használata
Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy, ez a weboldal a felhasználói élmény javítása (pl. animációk, képek, betűtípusok gyorsabb betöltődése), a látogatók viselkedésének személyes adatok nélküli, statisztikai célú rögzítése valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. Ha engedélyezi a sütiket, segít nekünk abban, hogy oldalunkat fejlesszük.

A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye az Ön számára a böngészést. A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Beállíthatja a böngészőjét, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg, illetve ha a tájékoztatás után is használja a weboldalt, azzal elfogadja a sütik használatát.

A cookie-k használatának célja, hogy segítségükkel a Weboldal a lehető legtöbbet nyújtsa a felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó nem kíván cookie-kat fogadni, a böngészőn egyszerűen be kell állítania a cookie-k elutasítását, vagy külön értesítést kérhet, ha cookie érkezik a számítógépére. A felhasználó a módosítást a böngésző haladó beállításai között teheti meg.
A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében. A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.
Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.
Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.
Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu, https://policies.google.com/technologies/types

Külső webes szolgáltatások
Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Partner program keretében honlapunk linkjei külső szolgáltató honlapjára irányíthatják a látogatót. Partnereinknél vagy partner programjainkon keresztül megrendelt szolgáltatások, a terméktámogatás és a számlaadás is a megrendelés helyén történik.

A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal alján látható “Utolsó módosítás” időpontját is frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

Adatvédelmi nyilatkozat hatályos: 2018. május 24. napjától visszavonásig.

Webflotta Design Bt.